Sunday, February 2, 2014

PENGURUSAN STOR


PENGURUSAN STOR 

28 Januari 2014 - Para pelajar Tahun 1 dan 2 Landskap telah bersama-sama dalam membersih, menyusun dan menyenggara stor atau makmal konkrit KVDLM. 

No comments:

Post a Comment