Thursday, March 13, 2014

PROGRAM SUAI KENAL PELAJAR LANDSKAP

PROGRAM SUAI KENAL

29 JANUARI 2014 - Pada bulan Januari yang lepas, Unit Landskap KVDLM telah mengadakan  Program Suai Kenal bersama para pensyarah Landskap dengan para pelajar Landskap Tahun 1, 2 dan 3 di Dewan KVDLM.


No comments:

Post a Comment